Αυξήθηκε κατά €22 εκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το πρώτο δίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2017, λόγω κυρίως της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές.
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €834,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 σε σύγκριση με €812,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ήταν €1.224,8 εκ. σε σύγκριση με €1.165,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ήταν €390,8 εκ. σε σύγκριση με €353,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ήταν €203,0 εκ. σε σύγκριση με €184,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ήταν €183,4 εκ. σε σύγκριση με €163,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ήταν €18,1 εκ. σε σύγκριση με €17,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.