Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των πιο κάτω φόρων, είτε από επιβολή φορολογίας είτε αυτοφορολογία, η οποία δεν φέρει τόκους και επιβαρύνσεις, μόνο μέσω της ιστοσελίδας JCCsmart.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από το ΓΤΠ, για αποφυγή ταλαιπωρίας επισημαίνεται ότι στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων θα πραγματοποιούνται πληρωμές μόνο όταν αυτές φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και όταν αφορούν Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου (0200).