Τον Ιούνιο του 2018, σε σύγκριση με το Μάιο του 2018, ο εποχιακά προσαρμοσμένος όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) και παρέμεινε σταθερός στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Μάιο, ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6% στην ΕΕ28. Τον Ιούνιο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, ο προσαρμοσμένος ημερολογιακός δείκτης λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,9% στην ΕΕ28. Στην Κύπρο ο όγκος λιανικού εμπορίου αυξάνεται κατά 0,9% σε μηνιαία βάση το Μάιο και κατά 4,5% σε ετήσια βάση τον ίδιο μήνα (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 0,3% τον Ιούνιο του 2018, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2018, οφείλεται σε άνοδο 0,7% στα “τρόφιμα, ποτά και καπνό” και 0,6% στα καύσιμα αυτοκινήτων, ενώ τα μη εδώδιμα τα προϊόντα μειώθηκαν κατά 0,3%. Στην ΕΕ28, ο αμετάβλητος όγκος λιανικού εμπορίου οφείλεται σε αυξήσεις κατά 0,4% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και κατά 0,1% στα καύσιμα αυτοκινήτων, ενώ τα μη εδώδιμα προϊόντα μειώθηκαν κατά 0,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στη Γερμανία (+ 1,2%), στην Ισπανία και στην Πολωνία (+ 0,7%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Σουηδία και τη Φινλανδία (από -2,1%) καθώς και στην Εσθονία (-1,9%).

Η αύξηση του όγκου του λιανικού εμπορίου στη ζώνη του ευρώ κατά 1,2% τον Ιούνιο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, οφείλεται σε άνοδο 1,7% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό και 1,3% στα μη εδώδιμα προϊόντα, ενώ τα καύσιμα μειώθηκαν κατά 0,6%. Στην ΕΕ28, η αύξηση του όγκου λιανικού εμπορίου κατά 1,9% οφείλεται σε αυξήσεις 2,0% για τα τρόφιμα, τα ποτά και τον καπνό, 1,9% για τα μη εδώδιμα προϊόντα και 1,2% για τα καύσιμα αυτοκινήτων.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις του συνολικού όγκου λιανικού εμπορίου σημειώθηκαν στη Ρουμανία (+ 7,8%), τη Λιθουανία (+ 7,2%), την Ουγγαρία (+ 6,1%) και τη Βουλγαρία (+ 6,0%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (-1,5%), στην Αυστρία (-1,4%) και στην Εσθονία (-1,2%).