Αύξηση κατέγραψε ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, το 2017 ο αριθμός των επιχειρήσεων ανήλθε στις 96.936 σε σύγκριση με 93.066 το 2016 καταγράφοντας αύξηση 4,2%. Ο αριθμός των υποστατικών αυξήθηκε κατά 4,9%, από 100.118 το 2016 σε 105.019 το 2017.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στην περίοδο από το 2011 μέχρι και το 2014 ο αριθμός των επιχειρήσεων και των υποστατικών παρουσίαζε μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε κατά τις χρονιές 2013-2014 όπου παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων και των υποστατικών κατά 1,7% και 4,3% αντίστοιχα. Από το 2015 και μετά, παρατηρείται ετήσια αύξηση στο αριθμό των επιχειρήσεων και των υποστατικών.

Το 2017, 95% των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους. Ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων είναι ο τομέας του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών και αμέσως μετά ακολουθεί ο τομέας των Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων. Ο μικρότερος τομέας είναι τα Ορυχεία και Λατομεία.

Τα περισσότερα υποστατικά βρίσκονταν στην επαρχία Λευκωσίας ενώ τα λιγότερα βρίσκονταν στην επαρχία Αμμοχώστου.