Αύξηση του κύκλου εργασιών τους αναμένουν οι επιχειρήσεις το επόμενο εξάμηνο, καθώς και αυξημένα κέρδη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έβδομου κύματος της «Μέγα Επιχειρηματικής Έρευνας», που διεξάγεται από την εταιρεία CMRC CYPRRONETWORK LTD του ομίλου CΥPRONETWORK και το CIIM – Cyprus International Institute of Management.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσιάζει σταθερότητα, αφού συγκριτικά με το προηγούμενο κύμα ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει παραμείνει ο ίδιος (49% έναντι 41% το προηγούμενο κύμα), σύμφωνα με την έρευνα.

Από την άλλη οι επιχειρήσεις που αναφέρονται σε μειωμένο κύκλο εργασιών παραμένουν σταθερές στο 14%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το πρώτο κύμα της έρευνας το 2014 (57%). Η πιο πάνω τάση δεν μεταβάλλεται τόσο σε σχέση με το δείκτη κερδοφορίας, όσο και με το δείκτη κόστους χρηματοδότησης.

Ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζει οριακή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (μέση ικανοποίηση της τάξης του 3,1 σε σχέση με 3,0), με τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα να εξακολουθούν να είναι η μειωμένη ζήτηση/ πελατεία/ κύκλος εργασιών, η έλλειψη ρευστότητας και ο ανταγωνισμός.

Οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων για το επόμενο εξάμηνο αφορούν κυρίως τις νέες επενδύσεις και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ σε σχέση με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από το κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, οι απόψεις συγκλίνουν προς τις φορολογικές διευκολύνσεις ή και απαλλαγές, τα σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας, τάση που παραμένει διαχρονικά σταθερή.

Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (39%) έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα (45%). Αυτό που διαφοροποιείται είναι ο μέσος αριθμός νέων θέσεων εργασίας ο οποίος έχει μειωθεί από 4,8 σε 1,5.

Από την άλλη το ποσοστό των εταιρειών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας εξακολουθεί να μειώνεται (10% σε σχέση με 16%), όπως μειωμένος είναι και ο μέσος αριθμός χαμένων θέσεων (0,2 σε σχέση με 0,5). Οι θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις προέρχονται κυρίως από τους τομείς της παραγωγής προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς και των πωλήσεων/ μάρκετινγκ, με το μέσο αριθμό νέων θέσεων (2,9 και 2,5 αντίστοιχα) να είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από αυτόν των χαμένων θέσεων (1,1 και 2,0 αντίστοιχα).

Επτά στις δέκα επιχειρήσεις (68%) εξακολουθούν να αναμένουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους το επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει σταθερός. Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων προβλέπει το 26%, ποσοστό το οποία διαχρονικά παρουσιάζει σταθερή αύξηση. Όσοι εξέφρασαν αντίθετη άποψη, δηλαδή έκαναν αναφορά σε μείωση του προσωπικού, μειώνονται από το 8% στο 2% το πρώτο τετράμηνο του 2018.