Αύξηση σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών βιομηχανίας στην Κύπρο τον Απρίλιο και το πρώτο τετράμηνο του χρόνου σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για τον Απρίλιο φέτος ανήλθε στις 89,6 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας αύξηση 7,7% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2017.

Παράλληλα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 6,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Απρίλιο 2018 ο δείκτης έφτασε τις 93,8 μονάδες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 10,2% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2017.