Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) όσο και στην ΕΕ28 και κατά 0,8% στην Κύπρο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εθνικών λογαριασμών που δημοσίευσε η Eurostat.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,3% στη ζώνη του ευρώ, κατά 0,2% στην ΕΕ28 και κατά 0,9% στην Κύπρο.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ28 και κατά 4,0% στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 (μετά + 1,6%, + 1,5% και 3,7% τέταρτο τρίμηνο του 2017).

Η Eurostat εκτιμά ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 απασχολούνταν 237,9 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 157,2 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ.

Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί ποτέ και στις δύο περιοχές. Τα στοιχεία αυτά προσαρμόζονται εποχιακά.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Ρουμανία (+ 1,9%), η Μάλτα (+ 1,3%), η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο και η Κροατία (+ 1,0%) σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Παρατηρήθηκε μείωση στην Εσθονία (-1,4%) και η απασχόληση παρέμεινε σταθερή στη Βουλγαρία και τη Λιθουανία.