Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, ο Τομέα Εμπορικής Πολιτικής της Υπηρεσίας Εμπορίου έχει ετοιμάσει ανάλυση των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών με την ΕΕ.

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων-Αυστραλία

Ανάλυση Εμπορικών Σχέσεων-Ν.Ζηλανδία