Η διαδικασία την οποία έτρεξε η Citigroup Global Markets, ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, για την προσέλκυση επενδυτών έληξε σήμερα το μεσημέρι.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν η Ελληνική Τράπεζα και το Apollo Capital Management.

«Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα με ικανοποίηση επιβεβαιώνει ότι έλαβε σήμερα δύο προτάσεις από ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τη διαδικασία Στρατηγικής Συναλλαγής σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Όπως αναφέρεται, οι προτάσεις εξετάζονται πλέον από την ανώτατη διοίκηση της Τράπεζας, η οποία συνεργάζεται στενά με τη Citigroup που λειτουργεί ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΣΚΤ.

«H Eπιτροπεία της Τράπεζας αναμένεται να συνεδριάσει στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας ώστε να εξετάσει τις προτάσεις αυτές και σε κατάλληλο χρόνο θα παράσχει επιπλέον πληροφορίες» καταλήγει η ανακοίνωση.