Βρείτε πιο κάτω ενημέρωση που λήφθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με θέμα τις Έρευνες και Μέτρα Αντιντάμπινγκ ή Μέτρα κατά των Επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση των ισχυρισμών περί ντάμπινγκ από τους παραγωγούς – εξαγωγείς τρίτων χωρών.

Η Επιτροπή αρχίζει συνήθως μια έρευνα αφού λάβει μια καταγγελία από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς της ΕΕ, αλλά μπορεί επίσης να το πράξει με δική της πρωτοβουλία. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει – μέσω έρευνας – ότι εισαγωγές που προέρχονται από τρίτες χώρες αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων, μπορεί να διορθώσει τυχόν ζημιές σε εταιρείες της ΕΕ επιβάλλοντας μέτρα. Τυπικά, πρόκειται για δασμούς επί των εισαγωγών του προϊόντος από την εν λόγω χώρα. Τα προσωρινά μέτρα δύναται να διαρκέσουν έως και 6 μήνες και, εάν η Επιτροπή αποφασίσει να τα καταστήσει οριστικά, 5 έτη.

Είναι σημαντικό όλες οι Κυπριακές επιχειρήσεις να γνωρίζουν πότε θα ξεκινήσει μια έρευνα σχετικά με εισαγωγές που προέρχονται από τρίτες χώρες που εκ πρώτης όψεως κρίνεται ότι αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων, ούτως ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν ανάλογα τις παραγγελίες των προϊόντων τους ή ακόμη για να συμμετάσχουν και να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους για τις έρευνες αυτές στην Επιτροπή.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να εγγραφεί για να ενημερώνεται για τις νέες περιπτώσεις και μπορεί επίσης να γίνεται παρακολούθηση των λεπτομερειών του χρονικού πλαισίου/των βασικών βημάτων των συνεχιζόμενων ερευνών. Όλες οι έρευνες που ξεκινούν και βρίσκονται σε εξέλιξη δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής  κατά χρονολογική σειρά. Νομοθεσία, προκηρύξεις και πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα: http://trade.ec.europa.eu/tdi/notices.cfm

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εισάγουν ή χρησιμοποιούν εισαγόμενα προϊόντα που υπόκεινται σε έρευνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Υποστήριξης Εμπορικής Άμυνας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Επιτροπής αν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να επιβληθούν μέτρα (π.χ. δασμοί) που επιβάλλονται σε αυτές τις εισαγωγές. Το γραφείο υποστήριξης θα σας φέρει την επιχείρηση σε επαφή με τους υπεύθυνους για την έρευνα.

Γραφείο Υποστήριξης – Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Στείλτε την ερώτησή σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
trade-defence-sme-helpdesk@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: + 32-22 97 44 83
Φαξ: + 32-22 95 65 05

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τα πιο κάτω:

Σημείο Επαφής Πληροφοριών
Στείλτε την ερώτησή σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα: http://ec.europa.eu/trade/contact/online-enquiry/
Τηλέφωνο: + 32-2 2 95 53 53
Φαξ: + 32-2 2 95 65 05

Γραφείο Παραπόνων
Στείλτε την καταγγελία σας: trade-defence-complaints@ec.europa.eu
Τηλέφωνο: + 32-2 2 98 78 73
Φαξ: + 32-2 2 95 65 05