Εργαστήριο σε σχέση με την εθνική εφαρμογή του προγράμματος εργασιών για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται από τον τελωνειακό κώδικα της ΕΕ, διοργανώνει στη Λευκωσία το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών από τις 15 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου του 2017.

Στόχος του εργαστηρίου, το οποίο χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα Τελωνεία 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται η συμμετοχή 60 συνέδρων από τα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών του κώδικα μέσα από την εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη των συμμετεχόντων, ώστε να επιλεγούν οι καλύτερες μέθοδοι για την υλοποίηση του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στη διάρκεια του εργαστηρίου, η επίσημη έναρξη του οποίου θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2017 σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, θα συζητηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα που απαιτούνται ενόψει των αλλαγών της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας .

Αναφέρεται ότι «η ανάπτυξη τελωνειακών συστημάτων φιλικών προς τον χρήστη έχει στόχο τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και τη μείωση του κόστους, παράλληλα με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού».

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς τόσο σε οικονομικούς πόρους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό στις περισσότερες τελωνειακές διοικήσεις, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη και η διοργάνωση του πιο πάνω εργαστηρίου αποσκοπεί στην ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας, προστίθεται στην ανακοίνωση.