Ευχαριστίες σε όσους συνέδραμαν στην θετική έκβαση της υπόθεσης σε σχέση με την απόφαση στη διεθνή διαιτησία MIG και άλλων εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), τονίζοντας ότι «η απόφαση αναλύει την πολυσέλιδη γραπτή μαρτυρία που προσκόμισαν η Δημοκρατία αλλά και οι ίδιοι οι αιτητές και δικαιώνει, μεταξύ άλλων, τη δράση της ΚΤΚ».

Συγκεκριμένα, σε σημερινή ανακοίνωση, σε σχέση με την απόφαση στη διεθνή διαιτησία MIG και άλλων εναντίον Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΚΤΚ ευχαριστεί τον Γενικό Εισαγγελέα, το διεθνή δικηγορικό οίκο Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και τους συνεργάτες τους για τον χειρισμό της υπόθεσης, καθώς επίσης το Υπουργείο Οικονομικών για την όλη συνεισφορά του.

Επίσης, η Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ ευχαριστούν «θερμά τους εμπλεκόμενους νυν και πρώην αξιωματούχους και υπαλλήλους της ΚΤΚ».

«Η θετική έκβαση της υπόθεσης οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην εργασία τους, τόσο στη συμβολή τους στους χειρισμούς της ΚΤΚ που αποτέλεσαν αντικείμενο της επενδυτικής διαφοράς όσο και στην τεκμηρίωση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι τα κύρια σημεία της απόφασης έχουν ήδη παρουσιαστεί από το Γενικό Εισαγγελέα, όπως είναι μεταξύ άλλων, «οι ενέργειες της ΚΤΚ για απομάκρυνση της διοίκησης της Λαϊκής Τράπεζας περί τα τέλη του 2011, καθώς επίσης σημαντικές εξελίξεις των ετών 2012 και 2013 που συνδέονταν με αρμοδιότητες της ΚΤΚ, όπως η ανακεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας τον Ιούνιο του 2012 και η επιβολή μέτρων εξυγίανσης σε Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου τον Μάρτιο του 2013».

Σε σχέση με τα πιο πάνω αλλά και για σειρά άλλων χειρισμών, η ΚΤΚ αναφέρει ότι «η απόφαση αναλύει την πολυσέλιδη γραπτή μαρτυρία που προσκόμισαν η Δημοκρατία αλλά και οι ίδιοι οι αιτητές και δικαιώνει, μεταξύ άλλων, τη δράση της ΚΤΚ».

Τέλος, η ΚΤΚ αναφέρει ότι «σε συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και το Υπουργείο Οικονομικών, θα συνεχίσει να διαθέτει πόρους για την υπεράσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο των λοιπών επενδυτικών διαφορών που έχουν εγερθεί ενώπιον διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων και αφορούν το χρηματοπιστωτικό τομέα».