Το δημόσιο χρέος στην Κύπρο σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση στην ΕΕ, με -11,3 μονάδες, από 106% του ΑΕΠ πριν από ένα χρόνο σε 94,7% το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat.

Συγκεκριμένα, τα επίπεδα χρέους μειώθηκαν από 19,548 δισ. Ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2017 σε 18,725 δισ. Ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2018 και 18,451 δισ. Ευρώ το 1ο τρίμηνο του 2018, ήτοι -11,3 μονάδες ή -2,8 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, μόνο η Ελλάδα (+2,7 ποσοστιαίες μονάδες) σημείωσε αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018 και είκοσι επτά κράτη μέλη σημείωσαν μείωση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (-11,3 π.μ.), στην Ιρλανδία (-6,5 μονάδες), στην Κροατία (-6,4 μονάδες), στη Μάλτα (-6,2 μονάδες) και στη Σλοβενία ​​(-5,3 μονάδες)

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2017, δώδεκα κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018 και δεκαέξι μείωση. Οι υψηλότερες αυξήσεις στην αναλογία σημειώθηκαν στο Βέλγιο (+2,9 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ελλάδα (+1,8 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιταλία (+1,6 ποσοστιαίες μονάδες), στη Σλοβενία ​​(+1,4 ποσοστιαίες μονάδες) και στην Τσεχική Δημοκρατία (+1,1 μονάδες).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στη Λετονία (-4,4 μονάδες), τη Λιθουανία (-3,5 μονάδες), την Κύπρο (-2,8 μονάδες) και τη Σουηδία (-2,6 μονάδες).

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ (EA19) διαμορφώθηκε σε 86,8%, έναντι 86,7% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2017. Στην ΕΕ28 ο δείκτης μειώθηκε από 81,6% έως 81,5%. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2017, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε τόσο στη ζώνη του ευρώ (από 89,2% σε 86,8%) όσο και στην ΕΕ28 (από 83,6% σε 81,5%).

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2018, τα χρεόγραφα αντιπροσωπεύουν το 80,8% του χρέους της ζώνης του ευρώ και το 81,7% του χρέους της γενικής κυβέρνησης στην ΕΕ28. Τα δάνεια διαμορφώθηκαν κατά 16,2% και 14,2% αντίστοιχα, ενώ το νόμισμα και οι καταθέσεις αντιπροσώπευαν το 3,0% επί του χρέους της ζώνης του ευρώ και το 4,1% του δημόσιου χρέους της ΕΕ28.

Εν τω μεταξύ, το εποχικά διορθωμένο δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε στο 0,1% του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και 0,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ28 Το πρώτο τρίμηνο του 2018, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης του ελλείμματος προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 0,1% στη ζώνη του ευρώ EA19), μείωση σε σύγκριση με 0,6% το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Στην ΕΕ28, ο δείκτης ελλείμματος προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,5%, σε σύγκριση με 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Το 1ο τρίμηνο του 2018, τα συνολικά δημόσια έσοδα στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν στο 46,3% του ΑΕΠ, αύξηση έναντι του 46,1% το 4ο τρίμηνο του 2017. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στη ζώνη του ευρώ ανήλθαν σε 46,4% του ΑΕΠ, έναντι 46,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Στην ΕΕ28, τα συνολικά δημόσια έσοδα ανήλθαν στο 44,8% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2018, έναντι 44,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες στην ΕΕ28 ήταν 45,4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 45,6% το προηγούμενο τρίμηνο.