Ημερίδα σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης πραγματοποιεί σήμερα το πρωί το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών για παρουσίαση στο προσωπικό του, στις διευθύνσεις του Υπουργείου και σε εξωτερικούς φορείς, του Εργαλείου Αξιολόγησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης» και του Στρατηγικού Σχεδίου του για την τριετία 2019-2021.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης είπε ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την τριετία 2019-2021, ο οποίος έχει πρόσφατα οριστικοποιηθεί και δημοσιοποιηθεί, έχοντας ως βάση το Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες που διέπουν τη νέα ενοποιημένη φορολογική αρχή, αναγνωρίζει και καταγράφει τις κύριες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και θέτει τέσσερις Στρατηγικούς Στόχους για την αντιμετώπιση τους.

Επιπλέον, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι μέσα στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του Τμήματος και της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των λειτουργιών του, το Τμήμα Φορολογίας σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θα προχωρήσει στην αυτο-αξιολόγηση του Τμήματος χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Αξιολόγησης «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης».

«Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στα πλαίσια Συγχρηματοδοτούμενου Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα εύχρηστο μοντέλο για την αυτο-αξιολόγηση των οργανισμών του δημόσιου τομέα με σκοπό την έναρξη μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης που επιτυγχάνεται μέσω της διάγνωσης της υφιστάμενης κατάστασης, της διαπίστωσης των δυνατών σημείων και των περιοχών για βελτίωση και της απόφασης για δράσεις και μέτρα για βελτίωση», υπογράμμισε.