Σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού μη συσκευασίας) Κανονισμούς του 2017 (ΚΔΠ 430/2017), όσοι εισάγουν χαρτί μη συσκευασίας ή προϊόντα χαρτιού μη συσκευασίας στην αγορά (παραγωγοί), θα πρέπει είτε συλλογικά είτε ατομικά να χρηματοδοτήσουν και λειτουργήσουν συστήματα και κατάλληλες υποδομές που να επιτρέπουν στον χρήστη προϊόντων χαρτιού μη συσκευασίας τη χωριστή διαλογή στην πηγή, όταν αυτά καταστούν απόβλητα.

Τα συστήματα αυτά πρέπει να δημιουργηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες λειτουργίας τους συμπεριλαμβανομένης και της ενημέρωσης του κοινού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους ορισμούς που προκύπτουν από τους Κανονισμούς, χαρτί μη συσκευασίας, είναι μεταξύ άλλων:

  • Εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά, έντυπα σε δημοσιογραφικό χαρτί,
  • Περιοδικά, έντυπα, κατάλογοι, διαφημίσεις σε χαρτί ιλουστρασιόν,
  • Χαρτί γραφείου, φάκελοι, επιστολές, χαρτί από εκτυπώσεις, ταμειακές αποδείξεις, τηλεφωνικοί κατάλογοι, χαρτόνι, κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια,
  • Χαρτί για την παραγωγή έργων τέχνης,
  • Βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική χρήση,
  • Χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οποιουδήποτε από τα είδη που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες.

Ο Κανονισμός: Κανονισμός Διαχείρισης Αποβλήτων

Περισσότερα για τις πρόνοιες του κανονισμού μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.