Η απασχόληση στην ΕΕ εξακολούθησε να αυξάνεται “εντονότερα από το αναμενόμενο” κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία γενικώς μειώθηκε λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και σε σύγκριση δημιουργήθηκαν επιπλέον 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Τα στοιχεία που παραθέτει η Κομισιόν δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι κύριοι συντελεστές αυτής της επέκτασης των ποσοστών απασχόλησης (κατά 1,7 σε ετήσια βάση). Η απασχόληση το τρίτο τρίμηνο του 2017 ήταν υψηλότερη από ό, τι το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε όλα τα κράτη μέλη εκτός της Λιθουανίας. Η αύξηση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στη Ρουμανία (5,2%) και στην Κύπρο (3,4%).

Παρ `όλα αυτά, σημειώνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των Κρατών Μελών. Τα εθνικά ποσοστά απασχόλησης κυμαίνονταν από 58% στην Ελλάδα έως 82% στη Σουηδία. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ προσεγγίζει τα επίπεδα πριν από την κρίση με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία μειώθηκε από περίπου 8,6 εκατομμύρια άτομα από την κορυφή που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2013 και παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια άτομα τον Δεκέμβριο του 2017, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008.

Συγκεκριμένα, μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή είναι τριπλάσια από την αύξηση των προσωρινών συμβάσεων (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000 στα 42,7 εκατομμύρια.

Επιπλέον το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των προσώπων μεταξύ 20-64 ετών έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, φθάνοντας στο 72,3% το τρίτο τρίμηνο του 2017, “το υψηλότερο ποσοστό που επιτεύχθηκε ποτέ”, καταγράφει η έκθεση. Στην Κύπρο, σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό αυτό απέχει 6 μονάδες από το επίπεδο του 2008.

Αναλυτικά στα επιμέρους στοιχεία η έκθεση καταγράφει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (3% ή περισσότερο από έτος σε έτος). Σύμφωνα με την έκθεση η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών της ΕΕ συνέχισε να βελτιώνεται με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αύξησης του εισοδήματος από την εργασία. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη συνέχισαν να καταγράφουν αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο “ρυθμός δραστηριότητας” συνέχισε να αυξάνεται σταθερά και έως το τρίτο τρίμηνο του 2017, τα περισσότερα κράτη μέλη παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά δραστηριότητας και ορισμένα κράτη μέλη παρουσίασαν ισχυρές ετήσιες αυξήσεις, όπως η Βουλγαρία (3,5%) και η Σλοβενία ​​(3,3%), ενώ η Ιρλανδία και η Δανία παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις από το 2008. Στην πλειονότητα των χωρών, η υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού μειωνόταν σταθερά με την εξέλιξη της ανεργίας, με μέτριο ρυθμό αλλά σταθερά. Παρ `όλα αυτά, υπήρχαν χώρες με υψηλά ποσοστά ατόμων που υποαπασχολούνται, όπως η Ιταλία (11,4%) και η Κύπρος (6,7%).

Η έκθεση καταγράφει ότι καθώς η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ έφθασε το 2% το τρίτο τρίμηνο του 2017 (1,4 στην Κύπρο) και ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες από ό, τι στη βιομηχανία και τις κατασκευές.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Επίτροπος Μαριάν Τάισεν σχολίασε πως “η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη” και “η απασχόληση στην ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με περισσότερους από 236 εκατομμύρια ανθρώπους σε θέσεις εργασίας”. Τόνισε δε ότι “πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία και να πραγματώσουμε τα νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα των πολιτών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αξιοπρεπής κοινωνική προστασία”.

“Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν από τις θετικές αυτές εξελίξεις στην αγορά εργασίας”, κατέληξε η Μαριάν Τάισεν.