Μείωση κατά 4,3% σημείωσαν τον Ιανουάριο του 2019, οι συνολικές εγγραφές οχημάτων και υποχώρησαν στις 3.947, σε σύγκριση με 4.123 τον Ιανουάριο του 2018, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 6,4%, σε 3.257 τον Ιανουάριο του 2019, σε σύγκριση με 3.481 τον Ιανουάριο του 2018.