Μείωση κατά €563 εκατομμύρια σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου το πρώτο 11μηνο του 2018, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, λόγω της σημαντικής αύξησης, πέραν του €1 δισεκατομμυρίου, των εξαγωγών.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.192,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 σε σύγκριση με €4.755,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 ήταν €8.274,2 εκ. σε σύγκριση με €7.491,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2018 εκτινάχθηκαν στα €4.081,8 εκ. σε σύγκριση με €2.735,5 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017.

Εξάλλου, το Νοέμβριο του 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €959,6 εκ. σε σύγκριση με €1.036,0 εκ. τον Νοέμβριο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2018 ήταν €206,1 εκ. σε σύγκριση με €228,9 εκ. τον Νοέμβριο του 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2018 ήταν €84,2 εκ. σε σύγκριση με €129,8 εκ. τον Νοέμβριο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Νοέμβριο του 2018 ήταν €121,9 εκ. σε σύγκριση με €99,1 εκ. τον Νοέμβριο του 2017.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Νοέμβριο του 2018 ήταν €76,3 εκ. σε σύγκριση με €121,5 εκ. τον Νοέμβριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Νοέμβριο του 2018 ήταν €5,9 εκ. σε σύγκριση με €5,2 εκ. τον Νοέμβριο του 2017.