Με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Κύπρο στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας, το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε σήμερα το πράσινο φως στο Κυπριακό Σχέδιο για Νεοφυείς Επιχειρήσεις από Τρίτες Χώρες (Cyprus Startup Visa).

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης ανέφερε πως το σχέδιο απευθύνεται σε επενδυτές είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο, που θα μπορούν να ιδρύσουν μια καινοτόμα επιχείρηση στην Κύπρο.

Πρόσθεσε πως το σχέδιο αναφέρεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που πρέπει να έχουν κεφάλαιο ύψους 50 χιλιάδων ευρώ, να ιδρύσουν τα κεντρικά τους γραφεία και τη φορολογική τους κατοικία στην Κύπρο, να είναι πτυχιακού επιπέδου και να έχουν καλή γνώση είτε της ελληνικής είτε της αγγλικής γλώσσας, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι πιστοποιημένα καινοτόμες. Ο κ. Πετρίδης είπε πως θα δίνονται 150 άδειες, οι οποίες θα διαρκούν δυο χρόνια.

Ανέφερε πως παρά το πολύ μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των καινοτόμων επιχειρήσεων, αυτές που επιβιώνουν μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας και πολλά εισοδήματα, καθώς και να προωθήσουν μια χώρα στο να γίνει καινοτόμα.

Πρόσθεσε ότι αυτοί που θα ιδρύσουν καινοτόμες επιχειρήσεις που θα επιτύχουν θα μπορούν να έχουν μόνιμη διαμονή και απασχόληση στην Κύπρο, να προσλάβουν συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού, στο οποίο να περιλαμβάνονται και αλλοδαποί, να έχουν διαμονή χωρίς περιορισμό και να απολαμβάνουν την οικογενειακή επανένωση καθώς και κάποια άλλα ωφελήματα.

Ο κ. Πετρίδης είπε επίσης πως το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει του αριθμού της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των φόρων που θα συλλέγονται στην Κύπρο ή των εξαγωγών αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή της συνδρομής αυτών των επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη και στην προώθηση της καινοτομίας και έρευνας, θα μπορεί να κρίνει ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι πετυχημένες ώστε να δίνονται η μόνιμη διαμονή και τα άλλα οφέλη.

Η καινοτομία και η έρευνα αποτελούν σημαντικό στόχο αυτής της Κυβέρνησης, σημειώνοντας πως η Κύπρος υστερεί στους διεθνείς δείκτες σε θέματα καινοτομίες και δεν έχει αντλήσει καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κύπρο, “που ήταν από τις μόνες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχε τέτοια προγράμματα”.

Η απουσία οφείλεται στην έλλειψη ενός οικοσυστήματος που να ευνοεί τις νεοφυείς επιχειρήσεις “το να μπορούν να έλθουν είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό επενδύσεις όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη”.

Αναφερόμενος στις προσπάθειες που γίνονται εδώ και αρκετό για την οικοδόμηση ενός τέτοιου οικοσυστήματος, ο κ. Πετρίδης είπε πως στο πλαίσιο αυτό “σήμερα περνούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόγραμμα, ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται στις πλείστες ανεπτυγμένες χώρες και ήταν απόν από την Κύπρο, το λεγόμενο Startup Visa”.

Ο κ. Πετρίδης είπε πως το οικοσύστημα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης δεν κτίζεται με λόγια, ούτε με διακηρύξεις κενού περιεχομένου αλλά με σύγχρονα εργαλεία. Προσπαθούμε να παρέχουμε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία, ανέφερε, σημειώνοντας πως “θα προχωρήσουμε να δημιουργήσουμε μια καινοτόμο Κύπρο γιατί υπάρχουν και τα ταλέντα, υπάρχουν και άλλα ευνοϊκά δεδομένα με τα οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε αυτές τις επενδύσεις φτάνει με επιστημονικότητα να προχωρήσουμε κρίνοντας από το τί ισχύει σε άλλες χώρες”