Βρείτε εδώ προσχέδιο για τυχόν σχόλια μέχρι 10.3.2017 για απαγόρευση διακίνησης σκούτερ σε δημόσιους δρόμους, πεζοδρόμια ή ποδηλατοδρόμους
(Σημείωση: Δεν αφορά μοτοσικλέτες σκούτερ)