Το Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, η εποχικά διορθωμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -0,8% στη ζώνη του ευρώ (EA19) και κατά -0,7% στην ΕΕ28, σύμφωνα με εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat. Τον Ιανουάριο του 2018, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -0,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά -0,3% στην ΕΕ28. Τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,9% στη ζώνη του ευρώ και κατά 3,1% στην ΕΕ28. Στην Κύπρο η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά -0,9% τον Ιανουάριο του 2018 σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017, αλλά αυξήθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στη ζώνη του ευρώ κατά 0,8% τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2018, οφείλεται στην μείωση στην παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 3,6%, στα καταναλωτικά αγαθά διαρκείας κατά 2,1%, στα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 0,8% και σε μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά αγαθών κατά 0,5%, ενώ η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 6,8%. Στην ΕΕ28, η μείωση κατά 0,7% οφείλεται στην πτώση κατά 2,7% των κεφαλαιουχικών αγαθών, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 1,6%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 1,0% και των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,1%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Λιθουανία (-3,9%), στην Εσθονία (-2,7%), στη Μάλτα και στην Πορτογαλία (από -2,3%) ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε Ολλανδία (+ 3,9%) και Κροατία (+ 2,1%).

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής της ζώνης του ευρώ κατά 2,9% τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017, οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας κατά 5,7%, των ενδιάμεσων προϊόντων κατά 2,9%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 2,4%, των κεφαλαιουχικών αγαθών 2,2% και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 0,8%. Στην ΕΕ28, η αύξηση κατά 3,1% οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας κατά 4,6%, στα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 3,2%, στα ενδιάμεσα προϊόντα κατά 3,1%, στα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 2,2% και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 1,4%. Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανική παραγωγή σημειώθηκαν στη Λετονία (+ 8,7%), στην Πολωνία (+ 7,5%) και στη Σλοβενία ​​(+ 7,2%). Μείωση παρατηρήθηκε στη Μάλτα (-7,7%), στην Ελλάδα (-1,9%) και στη Βουλγαρία (-1,0%).