Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της 2η Προκήρυξης των Σχεδίων Ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, παρατείνεται μέχρι και τις 2 Απριλίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τους Οδηγούς των Σχεδίων (Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας) στους οποίους αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Τα σχετικά έντυπα υποβολής των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://fundingapps.mcit.gov.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου στα τηλέφωνα 22867178/317/156/194.