Σημαντική μείωση σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στον αριθμό των ακάλυπτων επιταγών και στον αριθμό των ατόμων που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΙΑΠ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου(ΚΤΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η ΚΤΚ, μόλις 17 πρόσωπα (6 φυσικά, 5 νομικά και 6 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά) καταχωρήθηκαν τον Φεβρουάριο στο ΚΑΠ της ΚΤ.

Εξάλλου, ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών που καταχωρήθηκαν στον ΚΑΠ ανήλθε μόλις στις 67, σε σύγκριση με 101 επιταγές τον προηγούμενο μήνα και 72 τον περσινό Φεβρουάριο.

Το πρώτο δίμηνο του 2018 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) ο αριθμός των προσώπων που καταχωρήθηκε στο ΚΑΠ ανήλθε στα 54 σε σύγκριση με 77 το αντίστοιχο περσινό δίμηνο. Ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στο πρώτο δίμηνο στις 168, σε σύγκριση με 175 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εξάλλου, η αξία των ακάλυπτων επιταγών, οι οποίες καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ της ΚΤΚ, ανήλθε τον Φεβρουάριο του 2018 στα €74.573, σε σύγκριση με €149.728 τον προηγούμενο μήνα.

Το πρώτο δίμηνο του 2018, η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε στα €224.302, σε σύγκριση με €206.360 το αντίστοιχο περσινό δίμηνο.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ, καταχωρήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 συνολικά 36 πρόσωπα, εκ των οποίων 17 φυσικά πρόσωπα και 19 νομικά πρόσωπα.