Η Κύπρος κατέγραψε συνολική αξία εξαγωγών € 0,4 δις κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2018, αύξηση 10% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. Το ήμισυ (€ 0,2 δις) ήταν εξαγωγές προς την ΕΕ, αύξηση 27% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2017 και το άλλο μισό (€ 0,2 δις) εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο (ποσό αμετάβλητο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2017). Την ίδια ώρα, η συνολική αξία των εισαγωγών της Κύπρου ανήλθε σε € 1,2 δις αύξηση 7% σε σύγκριση με πέρυσι, εκ των οποίων τα €0,8 δις με την ΕΕ (αύξηση 19%) και € 0,4 δις με τον υπόλοιπο κόσμο % μείωση). Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου ήταν σε αυτό το διάστημα €0,8 δις, όπως και πέρυσι, – €0,6 δις με την ΕΕ (σε σύγκριση με -€ 0,5 δις πέρυσι) και -€0,2 δις με τον υπόλοιπο κόσμο (σε σύγκριση με -€ 0,3 δις το προηγούμενο έτος) .

Σύμφωνα με την Eurostat, η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο το Φεβρουάριο του 2018 ήταν € 177,5 δις, αύξηση 3,0% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017 (€ 172,3 δις). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €158,6 δις, αύξηση 1,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017 (€156,2 δις). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους €18,9 δις στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2018, σε σύγκριση με €16,1 δις το Φεβρουάριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €153,7 δις το Φεβρουάριο του 2018 , αυξημένο κατά 3,9% σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2017.

Το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €356,2 δις (αύξηση 5,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα €333,8 δις. Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα €22,4 δς, έναντι €14,5 δις τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €314,0 δις τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018, αυξημένο κατά 6,5% Φεβρουάριος 2017.

Η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 το Φεβρουάριο του 2018 ήταν €149,2 δισς, αυξημένες κατά 1,7% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017 (€146,7 δις). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 145,9 δις, μειωμένες κατά 0,4% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017 (€ 146,5 δις). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε πλεόνασμα ύψους €3,3 δις στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2018, έναντι €0,2 δις το Φεβρουάριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε €277,4 δις το Φεβρουάριο του 2018, 3,5% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017.

Τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα €299,7 δις (αύξηση 4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα €316,8 δις (αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017 ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα €17,1 δις, έναντι – €17,5 δις τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε €567,2 δις τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018, αύξηση + 6,6% .