Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα, οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης τον Ιούνιο του 2018 ανήλθαν σε €198,6 δισεκατομμύρια, αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 ( €187,9 δισ), ενώ οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €176,1 δισ, σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 (€162,2 δισ).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους €22,5 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2018, έναντι + €25,7 δισ τον Ιούνιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €170,7 δισ τον Ιούνιο του 2018 , αυξημένο κατά 7,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017.

Παρομοίως, οι συνολικές εξαγωγές της Κύπρου ανήλθαν σε €2,4 δισ για την ίδια περίοδο, αύξηση 64% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα καταγράφονται €0,6 δισ, ή 12% αύξηση με την ΕΕ και €1,8 δισ ή αύξηση 93% με τον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτόχρονα, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε € 4,3 δισ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% ( €2,6 δισ με την ΕΕ, ή 7% αύξηση και €1,8 δισ με τον υπόλοιπο κόσμο ή 33% αύξηση).

Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα ύψους €1,9 δισ για τη συγκεκριμένη περίοδο αντί για € 2,3 δισ την ίδια περίοδο του 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της eurostat, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €1124,6 δισ (αύξηση 3,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2017), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε €1023,8 δισ. Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους €100,7 δισ έναντι €103,7 δισ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €980,6 δισ τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018, αυξημένο κατά 5,5%.

Τέλος, η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Ιούνιο του 2018 ανήλθε ήταν €171,5 δισ, αυξημένες κατά 8,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 (€158,5 δισ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €164,6 δισ, αυξημένες κατά 8,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 (€151,9 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε πλεόνασμα €6,9 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο του 2018, σε σύγκριση με €6,6 δισ τον Ιούνιο του 2017. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 ανήλθε σε €304,8 δισ τον Ιούνιο του 2018, + 5,4% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017.