Στα 77,3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό των δανείων που εκκρεμούσαν στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Δημοσίων Δανείων στο τέλος του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής εκπρόσωπος του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες ανέρχεται γύρω στα 42 εκ. ευρώ, ενώ τα συσσωρευμένα πλεονάσματα του Ταμείου γύρω στα 142 εκ. ευρώ. Το συνολικό ποσό των δανείων ανερχόταν το 2015 στα 83,84 εκ. ευρώ και το 2016 στα 78,57 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο αριθμός των δανείων που εκδόθηκαν απ’ ευθείας από το Ταμείο Δημοσίων Δανείων μειώθηκαν στο τέλος του 2017 στα 445, από 618 στο τέλος του 2016.

Παρά τη μείωση του αριθμού των δανείων, η οποία οφείλεται σε διακανονισμούς που έγιναν με τους δανειολήπτες, το συνολικό ποσό αυξήθηκε στο τέλος του περσινού έτους στα 51,3 εκατομμύρια ευρώ, από 51,2 εκ. ευρώ στο τέλος του 2016, γεγονός που οφείλεται στους τόκους υπερημερίας που επιβλήθηκαν, ύψους 7-9%.

Τα δάνεια αυτά βρίσκονται υπό τη διαχείριση των Δανειστικών Επιτρόπων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημοσίων Δανείων για το 2018, ύψους 1,7 εκ. ευρώ, 379 δάνεια συνολικού ποσού 4,5 εκ. ευρώ έχουν παγοποιηθεί και αφορούν δάνεια που δόθηκαν πριν από την τουρκική εισβολή το 1974.

Τα δάνεια αυτά δόθηκαν σε Ελληνοκύπριους για έργα που βρίσκονται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές, σε Τουρκοκύπριους και σε τοπικές αρχές στις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

Επίσης, άλλα δάνεια συνολικού ποσού 21,5 εκ. ευρώ δόθηκαν μέσω της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και αφορούν κυρίως δάνεια για επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων γεωργών. Τα δάνεια αυτά βρίσκονται υπό εξέταση.