Στο 1,2% ανήλθε ο ετήσιος ρυθμός του πληθωρισμού τον Φεβρουάριο, παραμένοντας ουσιαστικά στάσιμος σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Φεβρουάριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,03 μονάδες και έφτασε στις 99,79 μονάδες σε σύγκριση με 99,76 μονάδες τον Ιανουάριο 2019.

Σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 1,2%.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2018 – Φεβρουαρίου 2019, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2017 – Φεβρουαρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,8% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Συγκριτικά με το Φεβρουάριο του 2018, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 6,9%, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρουσίασε η κατηγορία Επικοινωνίες με ποσοστό 6%. (Πίνακας 1)

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (5,9%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (8,4%).

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2018 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (0,98) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,77), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,73) . (Πίνακας 3)

Η κατηγορία με τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν η Ένδυση και Υπόδηση (0,38), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,30). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Φεβρουαρίου 2019 σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2018 είχαν τα εξής προϊόντα/υπηρεσίες: φρέσκα λαχανικά (0,69) και ηλεκτρισμός (0,61), ενώ αρνητική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,68). (Πίνακας 4)