Στο 41% διαμορφώθηκε στο δεκάμηνο του 2018 η εκτέλεση των συνολικών αναπτυξιακών δαπανών, παρουσιάζοντας ανεπαίσθητη αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το σύνολο των αναπτυξιακών δαπανών κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 ανήλθε σε €339 εκατομμύρια σε σύγκριση με δαπάνες ύψους €819 εκατ, που έχουν προϋπολογιστεί για όλο το έτος.

Ανά ομάδα δαπανών, το χαμηλότερο ποσοστό υλοποίησης παρουσιάζουν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, το οποίο στο δεκάμηνο ανήλθε στο 37% σε σύγκριση με 36% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι δαπάνες που έχουν εκτελεστεί ανήλθαν σε €206 εκατ σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες για όλο το 2018 ύψους €563 εκατ.

Το χαμηλότερο ποσοστό υλοποίησης κατά το δεκάμηνο παρουσίασαν οι δαπάνες για έργα υποδομής, οι οποίες περιορίστηκαν στο 15% ήτοι €7,14 εκατ σε σύγκριση με προϋπολογιζόμενες δαπάνες €45,8 εκατ για όλο το έτος. Το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό υλοποίησης καταγράφηκε στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, το οποίο περιορίστηκε στο 21% ήτοι €7,47 εκατ έναντι €34 εκατ που έχουν προϋπολογιστεί για όλο το έτος. Το ψηλότερο ποσοστό υλοποίησης από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσίασαν οι δαπάνες για δρόμους, το οποίο διαμορφώθηκε στο 48% ή €29 εκατ σε σύγκριση με €60 εκατ των προϋπολογιζόμενων δαπανών για όλο το έτος.

Αυξημένο παρουσιάζεται το ποσοστό υλοποίησης της ομάδας Άλλες Αναπτυξιακές Δαπάνες, το οποίο την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 διαμορφώθηκε στο 52% σε σύγκριση με 46% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δαπανήθηκαν €133 εκατ σε σύγκριση με €255 εκατ, που είναι οι δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί για όλο το έτος.

Το χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης παρουσίασαν οι δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες, το οποίο περιορίστηκε στο 14% ή €2,56 εκατ έναντι €17,6 εκατ που έχουν προϋπολογιστεί για όλο το 2018. Δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεσης κατέγραψαν οι δαπάνες για συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, που περιορίστηκε σε 15% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.

Αντίθετα το ψηλότερο ποσοστό υλοποίησης παρουσίασαν δαπάνες για μεταβιβάσεις εξωτερικού, που ανήλθαν σε €4,8 εκατ έναντι, που αντιστοιχεί στο 75% των προϋπολογιζόμενων δαπανών για όλο το έτος. Δεύτερο ψηλότερο ποσοστό υλοποίησης παρουσίασαν οι δαπάνες για εκδόσεις και δημοσιότητα, που ανήλθε στα €3,2 εκατ, που αντιστοιχεί στο 65% των προϋπολογιζόμενων δαπανών.

Να σημειωθεί πως οι δαπάνες που εκταμιεύθηκαν για κοινωνικές παροχές ανήλθα σε €24 εκατ, που αντιστοιχεί στο 48% των προϋπολογιζόμενων δαπανών σε σύγκριση με 60% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.