Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στους φοιτητές στην Κύπρο, οι οποίοι εισέρχονται στο πανεπιστήμιο χωρίς όμως να έχουν λάβει την κατάλληλη χρηματοοικονομική μόρφωση κατά την παρουσία τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για το συμπέρασμα μελέτης για τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό ανάμεσα στους Κύπριους φοιτητές, η οποία καταλήγει σε σημαντικές εισηγήσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, που θεωρείται ως απειλή για τη χρηματοοικονομική ευημερία τόσο των ιδίων όσο και της κοινωνίας στην οποία ζουν και ενεργούν.

Χθες βράδυ πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ, με θέμα «Ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός στην Κύπρο», στο πλαίσιο δημοσίευσης θέσης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, με πλήρη υποτροφία από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Η μελέτη με τίτλο «Ο Χρηματοοικονομικός Αναλφαβητισμός Ανάμεσα στους Κύπριους Φοιτητές», η οποία έχει πιλοτικό status, διενεργείται από τον Δρ. Παναγιώτη Ανδρέου του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομκών και Ναυτιλίας του ΤΕΠΑΚ και τον Δρ. Dennis Phillip του Durham University Business School – Centre for Banking, Institutions and Development (CBID).

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, η μελέτη σχολιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε ανάμεσα σε 880 Κύπριους φοιτητές και η οποία κατέγραψε το επίπεδο των γνώσεων τους σε βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες. Οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις που αφορούν βασικές έννοιες σχετικές με τον υπολογισμό επιτοκίου συν το κεφάλαιο και τον ανατοκισμό, τον πληθωρισμό και τις συνέπειες του, τη σχέση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης, καθώς και τη διαφοροποίηση επενδυτικού κινδύνου. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο το 6% των ερωτηθέντων είναι σε θέση να απαντήσουν με πλήρη επιτυχία σε αυτές τις ερωτήσεις.

Στο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Αναγιωτός, ανέφερε ότι «στο πανεπιστήμιο συνειδητοποιούμε έμπρακτα πως αυτή η πολύ σημαντική γενιά ενεργών πολιτών παρουσιάζεται να είναι χρηματοοικονομικά αναλφάβητη–με αρνητικές συνέπειες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας αλλά και του ίδιου του χρηματοοικονομικού τομέα» και τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, καθώς και τη σημασία χάραξης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

«Ευελπιστώ πως οι έρευνες που θα γίνουν για αυτό το θέμα θα μας προστατέψουν, ενώ οι γνώσεις θα αποτελέσουν ασπίδες προστασίες στο μέλλον, ούτως ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν σωστότερες αποφάσεις», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλας Χατζηγιάννης.

Η εκπρόσωπος της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, Αλίκη Στυλιανού, εξέφρασε την πεποίθηση πως η επαρκής επιμόρφωση όσων δεν απασχολούνται σε επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού τομέα, όχι μόνο μπορεί να βελτιώσει τη δική τους ευημερία, αλλά μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της κυπριακής οικονομίας.