Εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της ασφάλειας διαδικτύου καταγράφει η Κύπρος, σύμφωνα με έρευνα της Εurostat σε σχέση με την ασφάλεια διαδικτύου στην ΕΕ. Μόνο 15 στου 100 χρήστες στην Κύπρο είχαν την εμπειρία προβλημάτων ασφαλείας μέσα στο 2015, τη στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 25 στους 100 και καλύτερες επιδόσεις κατέγραψαν μόνο η Τσεχία (10%), Ολλανδία (11%), Σλοβακία (13%), Ιρλανδία (14%). Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Κροατία, όπου σχεδόν ένας στους δύο χρήστες αντιμετώπισε προβλήματα ασφαλείας (42%) και ακολουθούν η Ουγγαρία (39%) και η Πορτογαλία (36%).

Ωστόσο ο φόβος για τους κινδύνους του διαδικτύου κράτησε τον έναν στους πέντε Ευρωπαίους (19%) μακρυά από διαδικτυακές αγορές και τραπεζικές εργασίες (18%). Το 13% δεν χρησιμοποίησε το internet από κινητή συσκευή, ή μέσω ασύρματης σύνδεσης εκτός σπιτιού. Στην Κύπρο αυτά τα ποσοστά είναι 9% για τις αγορές, 9% για τις τραπεζικές εργασίες και μόνον 1% για την εκτός σπιτιού ασύρματη σύνδεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 το ποσοστό των χρηστών που “κόλλησαν” ιό μέσω διαδικτύου ήταν 34% ενώ το 2015 μόλις 14%, μείωση 20 μονάδων, επίδοση χειρότερη μόνο σε σχέση με τη Σλοβακία (38 μονάδες μείωση), τη Βουλγαρία ( – 30), τη Λεττονία (-24), τη Μάλτα (-22), την Ιταλία και τη Σλοβενία (- 21).