Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι έχει προχωρήσει σε προκήρυξη του διαγωνισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο.

Ο διαγωνισμός, που δημοσιεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων της Δημοκρατίας e-Procurement, αφορά στην υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές για την ενοικίαση, για περίοδο 50 χρόνων, κρατικής γης εμβαδού 328.000 τ.μ. περίπου, η οποία προορίζεται για την ανάπτυξη του Πάρκου στην παραθαλάσσια περιοχή Πεντακώμου, της επαρχίας Λεμεσού.

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας προωθεί τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου ως βασική υποδομή για την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, καθώς και ως εργαλείο τόσο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης, όσο και για την υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας μας. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαφοροποίηση της οικονομίας μας και η μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης.
Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού δύναται να γίνει μέσω του συστήματος www.eprocurement.gov.cy, στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.eprocurement.gov.cy/ceproc/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=1577734, και τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 29η Ιουλίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποτείνονται στην κα Λευκή Θεοδώρου (τηλ.: 22867233, email: ltheodorou@mcit.gov.cy), ή στον κ. Γεώργιο Χατζηπαπά (τηλ.: 22867311, email: ghajipapas@mcit.gov.cy).