Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ) που αποτελεί το διεθνές σκέλος του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ), του… Read more »

Περισσότερα

Σύντομα ολοκληρώνεται η κατασκευή των θεμελίων συνολικά 28 δεξαμενών και ξεκινά η κατασκευή των σωληνώσεων… Read more »

Περισσότερα