Επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν διέθεταν εγκεκριμένες ταμειακές μηχανές είτε δεν εξέδιδαν νόμιμες αποδείξεις, είτε… Read more »

Περισσότερα

Δεν έχει δοθεί καμία απολύτως οδηγία στους Λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων οι οποίοι στελεχώνουν τα… Read more »

Περισσότερα