Ορόσημο αποτελεί η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου για την ενεργειακή μετάβαση της… Read more »

Περισσότερα