Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις-Μέλη της ότι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει εκδώσει το περί Κατωτάτων Μισθών (Πωλητές, Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) Διάταγμα του 2012 (Κ.Δ.Π 180/2012).

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και τις παραστάσεις στις οποίες προέβηκε η ΟΕΒ, η εισήγηση για μείωση του Κατώτατου Μισθού για το 2012 κατά 15% ως μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων οι οποίες παλεύουν για την επιβίωσή τους μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, αλλά και ως μέτρο τόνωσης της απασχόλησης ανάμεσα στα επαγγέλματα τα οποία καλύπτει το Διάταγμα, δυστυχώς δεν εισακούστηκε.

Βάσει του Διατάγματος, ο κατώτατος μισθός πρόσληψης για τις κατηγορίες τις οποίες περιλαμβάνει το Διάταγμα (γραφείς, πωλητές, νοσηλευτικοί βοηθοί, βοηθοί παιδοκόμοι, βοηθοί βρεφοκόμοι, σχολικοί βοηθοί, φροντιστές) έχει αυξηθεί από €855 σε €870.

Για εργοδοτούμενους που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες και έχουν συμπληρώσει έξι μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη,  ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από €909 σε €924.

Επισημαίνεται ότι για τους φρουρούς ο κατώτατος ωριαίος μισθός κατά την πρόσληψη ανέρχεται στα €4,90 ενώ με την συμπλήρωση έξι μηνών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη αυξάνεται στα €5,20.

Επιπλέον, για τους καθαριστές, ο κατώτατος ωριαίος μισθός κατά  την πρόσληψη ανέρχεται στα €4,55 ενώ με την συμπλήρωση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη αυξάνεται στα €4,84.

Σημειώνεται ότι το Διάταγμα έχει αναδρομική ισχύ από 01/04/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο τηλ. 22-665102.