Σχέδιο παροχής Κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις

Διάλεξη με θέμα «EMAS – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Οικολογικό σήμα Ecolabel» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, 11.30-13.00, στα πλαίσια των διαλέξεων για την ενέργεια και το περιβάλλον που διοργανώνει η ΟΕΒ.

Η διάλεξη είναι ενδιαφέρουσα και χρήσιμη για όλους τους οργανισμούς τους οποίους η λειτουργία τους μπορεί να προκαλεί επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως βιομηχανία, τουρισμός, δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, καταστήματα κλπ.

Βρείτε εδώ έντυπο με περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής.