Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Εθνικοί Στόχοι για την Ενέργεια και το Κλίμα 2030», την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, μεταξύ των ωρών 16:00 – 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΒ, Αίθουσα Α, στα κεντρικά γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Εισηγητές είναι οι Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης, Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο κ. Γιώργος Παρτασίδης, Λειτουργός Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα, τον Δεκέμβριο του 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός για τη θέσπιση του συστήματος Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Επίσης, κάθε χώρα θα πρέπει υποχρεωτικά να ετοιμάσει ένα Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το οποίο θα καλύπτει την περίοδο 2021-2030. Τα πρώτα σχέδια υποβλήθηκαν στο τέλος του 2018 για μια πρώτη αξιολόγηση από την Επιτροπή και η προθεσμία υποβολής των τελικών Σχεδίων είναι μέχρι το τέλος του 2019.

Το πρώτο σχέδιο της Κύπρου υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Ιανουαρίου 2019 και έλαβε τα πρώτα σχόλια τον Ιούνιο του 2019. Σε αυτό το στάδιο, το Εθνικό Σχέδιο τροποποιείται προκειμένου να ετοιμαστεί και να υποβληθεί μέχρι το τέλος τους τρέχοντος έτους.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα αναλυθούν οι πολιτικές και τα μέτρα που συμπεριλήφθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα σχόλια για τροποποιήσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την προθεσμία υποβολής του τελικού Σχεδίου. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους προγραμματισμούς και τα μέτρα που αναμένεται να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων της Κύπρου για το 2030.

Για δηλώσεις συμμετοχής στη διάλεξη, θα πρέπει να συμπληρωθείώ η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/iS5B7LFWu3D81e5o7 μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2019.