Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

Ώρα: 16.00 – 17.30

Χώρος: Κεντρικά Γραφεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αίθουσα Α, Λευκωσία

Εισηγήτρια: Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος

Περιεχόμενο διάλεξης: Είναι σαφές ότι το γραμμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στο οποίο βασιστήκαμε κατά το παρελθόν δεν είναι πλέον κατάλληλο για τις σημερινές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το μέλλον μας πάνω σε ένα μοντέλο «λήψης-κατασκευής- απόρριψης».

Είναι επίσης προς το οικονομικό συμφέρον των επιχειρήσεων να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός, η επαναχρησιμοποίηση και παρόμοια μέτρα θα μπορούσαν να αποφέρουν καθαρή εξοικονόμηση 600 δισ. ευρώ ή 8 % του ετήσιου κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 2 έως 4%.

Η κα Παναγιώτου θα αναφερθεί στα χαρακτηριστικά του νέου κυκλικού μοντέλου οικονομίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναλύσει τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις μέσα από την υιοθέτηση του νέου αυτού μοντέλου οικονομίας για εξοικονόμηση ενέργειας, χρημάτων και άλλων πόρων.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ