Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στα πλαίσια του έργου SMecoMP «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs Competitiveness», διοργανώνει δωρεάν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με θέμα την Οικο-καινοτομία, διάρκειας 18 ωρών & 4 ώρες business coaching. Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στα γραφείατης ΟΕΒ, Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, στη Λευκωσία.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από 4 κύριες ενότητες:

  1. Περιβαλλοντικά και Ενεργειακά Οικονομικά – Ανάλυση Κόστους οφέλους – Περιβαλλοντικά Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά
  2. Περιβαλλοντική Παρακολούθηση – Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  3. Πράσινη καινοτομία και κυκλική οικονομία
  4. Από μια πράσινη ιδέα σε μια βιώσιμη επιχείρηση

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τετράωρο εργαστήριο για εις βάθος συζήτηση θεμάτων οικο-καινοτομίας και τρόπους υλοποίησης στην επιχείρηση τους

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://forms.gle/ucZqMFZF39F3c5RC9, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2020.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου SMecoMP «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους.