Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων στην προσπάθεια της για υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην συμμόρφωση με τις νομοθετικές ρυθμίσεις περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που τις επηρεάζουν, διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τις «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία».

Περισσότερες πληροφορίες αναγράφονται στο έγγραφο.