Διοργανώνεται Σεμινάριο από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για την Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας – Δ Φάση

Tο σεμινάριο πληροί τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που τέθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την επάρκεια εκπαίδευσης των Λειτουργών Ασφάλειας (Ενότητες 4 + 19)

Tο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 21 – 22 Μαρτίου 2017 (08:30 – 16:15) στο Ξενοδοχείο HILTON PARK στη Λευκωσία

Εκπαιδευτής: Δρ. Γιώργος Σκρουμπέλος

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ