Ο ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας και της σωστής διαχείρισης της είναι πολύ σημαντικός σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και τη βιομηχανία. Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου αυτού, η ΕΕ, έχει αναδείξει τις υπευθυνότητες των διαχειριστών ενέργειας μέσω σχετικών προνοιών σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Στην Κύπρο τα προσόντα και τα καθήκοντα του «Διαχειριστή Ενέργειας» ρυθμίζονται με το περί Ενεργειακής Απόδοσης (Διαχειριστές Ενέργειας) Διάταγμα του 2016 (ΚΔΠ 344/2016), όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται η απαίτηση για παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης.

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναγνωρίζοντας το ρόλο των διαχειριστών ενέργειας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς και τη βιομηχανία διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “European Energy Manager-EUREM” (Ευρωπαίος Διαχειριστής Ενέργειας), το οποίο είναι τυποποιημένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οδηγεί στην πιστοποίηση EUREM. To εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM απευθύνεται σε άτομα που παρακολουθούν θέματα διαχείρισης ενέργειας στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εργάζονται και είναι εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Ενέργειας και το μοναδικό που παρέχεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Αφιερώστε λίγα λεπτά να περιηγηθείτε στο πρόγραμμα EUREM για να αναγνωρίσετε τα οφέλη από την παρακολούθηση του, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://sway.com/hzBIj4ZKpCxmPFGh .

Με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να προτείνουν και να εφαρμόζουν μέτρα, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης/οργανισμού τους και συνεπώς θα μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά της επιχείρησης τους.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 5 Μαΐου – 14 Ιουλίου 2017 (Οι διαλέξεις διεξάγονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο)

Διάρκεια προγράμματος: 90 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 10 παρέχονται δωρεάν από τους διοργανωτές. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα επισυνάπτεται.

Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Α, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων, Λευκωσία

Κόστος συμμετοχής: Για δικαιούχους ΑνΑΔ: €442,45 +ΦΠΑ = €526,50

Αιτήσεις συμμετοχής: Αιτήσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα γίνονται δεκτές μέχρι τις 3 Μαΐου, 5:30 μμ.

Έντυπα συμμετοχής: Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ενεργειακού Γραφείου και παρακαλούμε όπως συμπληρωθούν πλήρως και σταλούν στο φαξ 22667736.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.