Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης “European Energy Manager-EUREM” (Ευρωπαίος Διαχειριστής Ενέργειας), ένα τυποποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε άτομα που χειρίζονται θέματα ενέργειας στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που εργάζονται.

Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και ενεργειακή απόδοση κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και την αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια/βιομηχανίες.

Ο διορισμός διαχειριστών ενέργειας, αλλά και τα καθήκοντα του σε μία επιχείρηση/οργανισμό, ρυθμίζεται και με σχετικό Διάταγμα (ΚΔΠ 344/2016) του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού (το οποίο και επισυνάπτεται). Οι διαχειριστές ενέργειας, με τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα είναι σε θέση να προτείνουν και να εφαρμόζουν μέτρα, με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της επιχείρησης/οργανισμού τους.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να οδηγήσει, όσους το επιθυμούν, στην Πιστοποίηση «Ευρωπαίος Διαχειριστής Ενέργειας-EUREM» μετά από επιτυχία σε εξετάσεις και εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο και επιχορηγούμενο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Αιτήσεις συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα EUREM γίνονται δεκτές μέχρι τις 10 Απριλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο ενημερωτικό φυλλάδιο που θα βρείτε εδώ.