Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προετοιμασία Πιστοποίησης Εγκαταστατών Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων» που στόχο έχει οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με την εγκατάσταση Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων όπως καθορίζεται από την σχετική Νομοθεσία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ