Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στην προσπάθειά της για ενημέρωση των επιχειρήσεων και Οργανισμών μελών της, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ με σκοπό την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στη συμμόρφωσή τους με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι.