Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) διοργανώνει πολυεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: “Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας και Υγείας στο Χώρο Εργασίας, Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών, Πυρόσβεση – Πυρασφάλεια”.

Tο σεμινάριο πληροί τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που τέθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφορικά με την επάρκεια εκπαίδευσης των Λειτουργών Ασφάλειας (Ενότητες 5 + 6)

Ημερομηνίες και Χώρος Διεξαγωγής: 24 – 25 Ιανουαρίου 2017 (8:30 – 16:15), Ξενοδοχείο HILTON – Λευκωσία

Εκπαιδευτής: Δρ. Γιώργος Σκουρουμπέλος

Συμμετέχοντες: Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν το Διευθυντικό, Επιστημονικό και Εποπτικό προσωπικό των Επιχειρήσεων/ Οργανισμών, οι Λειτουργοί και τα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας των Επιχειρήσεων/ Οργανισμών, με αρμοδιότητα στα θέματα ασφάλειας και υγείας.

Πρόγραμμα και η Δήλωση Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικός, στο 22 665 102 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpirea@oeb.org.cy ή avasiliou@oeb.org.cy.