Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) σε συνεργασία με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, σας προσκαλούν σε εκπαιδευτική ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, 10.00-12.00, με σκοπό την εκμάθηση της ηλεκτρονικής υποβολής ετησίων εκθέσεων (ΗΕ32), σύμφωνα με τα άρθρα 118-122 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113. Η παρουσίαση είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί μεσώ τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα ZOOM.

Στην ημερίδα θα μιλήσουν εκ μέρους τους Τμήματος Εφόρου Εταιρειών, οι κυρίες Ελένη Κοντού Πρώτη Εξεταστής Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και Κυριακή Παναγή Λειτουργός Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την δήλωση συμμετοχής μέσω του Συνδέσμου https://forms.gle/ENHJWoBmJFmSMBsbA  

Συμπληρώνοντας την δήλωση συμμετοχής θα σας αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για να συνδεθείτε στην πιο πάνω ημερίδα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 15 Ιανουάριου 2021.