Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν, με μεγάλη επιτυχία στις 3 Ιουνίου 2019, την τέταρτη και τελευταία Ημερίδα ενημέρωσης για μια στρατηγική αξιοποίησης της ενέργειας της θάλασσας στην περιοχή της Μεσογείου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Maestrale, το οποίο στοχεύει στην προώθηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της Γαλάζιας Ενέργειας στη Μεσόγειο θάλασσα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Interreg Mediterranean.

Στόχος της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τεχνολογίες και έργα αξιοποίησης της γαλάζιας ενέργειας. Αρχικά, έγινε παρουσίαση από τον κ. Γιώργο Νικολαΐδη του Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους στόχους και τα κύρια αποτελέσματα του έργου MAESTRALE. Ακολούθως, ο κ. Γιώργος Παρτασίδης από την Υπηρεσία Ενέργειας παρουσίασε την εθνική στρατηγική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για την περίοδο 2020-2030.

Στη συνέχεια, ο κ. Γιώργος Κωτσιόβελος, Διευθυντής του ομίλου SYCHEM στην Κύπρο, παρουσίασε συνδυασμένα ενεργειακά συστήματα γεωεναλλαγής και αφαλάτωσης σε ξενοδοχειακές μονάδες με την χρήση θαλασσινού νερού.

Ακολούθως, ο κ. Μιχάλης Φουντούλης, απο το Τμήμα Ηλεκτρολόγικών Υπηρεσιών, παρουσίασε τους περί Υποθαλάσσιων καλωδίων Κανονισμούς του 2014. Ο κ. Πέτρος Μηνά, Βοηθός Διευθυντής Μελετών και Συνδέσεων και Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, κατέδειξε τους όρους σύνδεσης θαλάσσιων συστημάτων ΑΠΕ. Έπειτα, ο Δρ. Δημοκράτης Γρηγοριάδης, απο το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, μίλησε στους παρευρισκομένους για κυπριακή καινοτομία στην αξιοποίηση κυματικής ενέργειας παρουσιάζοντας την πιλοτική εφαρμογή που έγινε, στα πλαίσια του προγράμματος Marie Curie TοK-DEV, απο τον διδακτορικό φοιτητή Χαράλαμπο Φραντζή.

Τέλος, ο κ. Φώτης Ευθυμίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας PHOTORIA Ltd, παρουσίασε την τεχνολογία αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας με τίτλο TRIMARAN GREEN ENERGY.

MAESTRALE Παρουσίαση – Γιώργος Νικολαΐδης

MAESTRALE 2019 – Δημοκράτης Γρηγοριάδης, Χαράλαμπος Φραντζής

Blue Energy Lab – Γιώργος Κωτσιόβελος

Presentation TRIMARAN GREEN ENERGY 02 06 2019-Photoria LTD

Παρουσίαση ΠΚ για ρόλο του ΔΣΔ στο Σχέδιο ΑΠΕ με τελική κατάληξη στην ΑΑΗ-Πέτρος Μηνά

Οι περί των Υποθαλάσσιων καλωδίων Κανονισμοί 2014-Μιχάλης Φουντούλης

Εργαστήριο για τις τεχνολογίες της Γαλάζιας Ενέργειας – ΕΣΔΕΚ-Γιώργος Παρτασίδης