Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) τη Cyta, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα την «Οικο-καινοτομία στις ΜΜΕ» στο πλαίσιο του έργου SMecoMP  «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs Competitiveness». Το έργο SMecoMP έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου ακαδημαϊκών, προσωπικού των ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για την προώθηση της ανάπτυξης της πράσινης καινοτομίας και της πράσινης επιχειρηματικότητας στην περιοχή των Βαλκανικών Μεσογειακών Κρατών, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan MED.

Η Οικο-καινοτομία είναι η διαδικασία καινοτομίας για την ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που μειώνουν τις συνολικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις και η καινοτομία μπορούν να δημιουργήσουν αειφόρες λύσεις για την καλύτερη χρήση πολύτιμων πόρων και τη μείωση των αρνητικών παρενεργειών της οικονομίας μας στο περιβάλλον.

Η Hμερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2019 (08:30-13:30) στο αμφιθέατρο της Cyta στη Λευκωσία και θα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται για θέματα οικο-καινοτομίας. Στην ημερίδα αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 100 στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο σύνδεσμο: https://forms.gle/MvT5CDPVR5pwsZFx6