Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος της ΟΕΒ) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ρίσκου στις Κυπριακές Επιχειρήσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 9 Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΟΕΒ στο Στρόβολο.

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα οφέλη από την ορθή διαχείριση ανεπιθύμητων περιστατικών που πιθανόν να συμβούν σε μια επιχείρηση και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία, φήμη, οικονομικά αποτελέσματα και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του οργανισμού.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση / δήλωση συμμετοχής